8. brněnský BEATfest

2. března 2017
KC Semilasso, Brno

V Y P R O D Á N O


 

 8. brněnský BEATfest

V Y P R O D Á N O


2. března 2017 od 18 hodin se v brněnském KC Semilasso uskuteční 8. brněnský BEATfest s podtitulem "NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA", který bude oslavou 70. narozenin jedné z největších legend československého rocku Vladimíra Mišíka.
V rámci večera bude divákům představen dokumentární film Jitky Němcové „Nechte zpívat Mišíka“.

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…

GEORGE AND BEATOVENS
s Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou

IVAN HLAS TRIO

MICHAL PROKOP

ROMAN DRAGOUN

FOLK TEAM

VKV
(Váně - Kopřiva - Vondrák)

SLÁVEK JANOUŠEK

a další…

Vladimír Mišík


CD BRNĚNSKÝ BEATFEST LIVE

CD Brněnský Beatfest Live


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 542 212 891 nebo ftrecords@ftrecords.cz