Festival Slunce Strážnice 2017

Festival Slunce Strážnice 2017


Vstupenky
na Festival Slunce Strážnice 2017
můžete již nyní zakoupit
v našem E-Shopu


Jednání s umělci stále probíhají.
Jména účinkujících budeme aktualizovat
a vyhrazujeme si právo na změnu v programu.

Více informací na

www.festival-slunce.cz


Předprodejní místa:

Běžný předprodej bude zahájen v březnu 2017

Předprodejní místa

Brno, Vobchůdek Kudrna, Nádražní 1,
tel: 542 210 660
Brno, STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770
Brno, Indies, Poštovská 2,
tel: 542 218 382
Brno, KC Semilasso, Palackého tř. 126,
tel: 541 247 010
Strážnice, KD Strážničan, Veselská 1321,
tel: 518 334 762
Břeclav, Turistické informační centrum, U tržiště 8,
tel: 519 326 900 
Hodonín, Informační centrum, Národní třída 36,
tel: 518 351 437, 518 352 577
Kyjov, Informační centrum, Svatoborská 26,
tel: 518 323 484, 602 155 679
Veselí nad Moravou, TIC Veselska, Panský dvůr
nám. Míru 667, 
tel: 518 321 881

Kopletní seznam předprodejních míst a sítí


Vstupenky jsou v prodeji také v síti TICKETSTREAM

Vstupenky můžete online zakoupit na Ticketstream


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Festivalu Slunce Strážnice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 542 212 891 nebo ftrecords@ftrecords.cz