VOLÁNÍ VĚTRU

 

Volání větru 2016


Předprodej byl zahájen v těchto místech:


Vobchůdek Kudrna, podchod pod Hlavním nádražím
Tel: 542 210 660
KC Semilasso, Palackého třída 126
Tel: 541 247 010
Indies
, Poštovská 2
 Tel: 542 218 382
STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770
Turistické informační centrum, Radnická 2
tel: 542 210 863

Vstupenky lze také zakoupit přes náš e-shop
Vstupenky Volání větru 2016


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník koncertu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 542 212 891 nebo ftrecords@ftrecords.cz