Předprodej

PŘEDPRODEJ

(předpokládané časy ukončení prodeje vstupenek
v předprodejních místech)

NA POKLADNĚ FESTIVALU BUDE K DISPOZICI
DOSTATEČNÝ POČET VSTUPENEK K PRODEJI

20. ročník

Festival Slunce Strážnice
12. a 13. července 2019


Předprodejní místa v Jihomoravském kraji


Strážnice, KD Strážničan, Veselská 1321
tel: 518 334 762
(ukončení prodeje – pátek 12.7. v 15.00)

Strážnice, Hotel Strážnice, Předměstí 3
tel: 518 332 444
(ukončení prodeje – pátek 12.7. v 15.00)

Břeclav, Městské muzeum a galerie Břeclav
Turistické informační centrum
Lichtenštejnský dům, U Tržiště 8
tel: 519 326 900
(ukončení prodeje – pátek 12.7. ve 12.00)

Hodonín, Informační centrum, Národní třída 36
tel: 518 351 437
(ukončení prodeje – pátek 12.7. ve 12.00)

Kyjov, Informační centrum, Svatoborská 26
tel: 518 323 484
(ukončení prodeje – sobota 13.7. v 15.00)

Veselí nad Moravou, TIC Veselska, Panský dvůr
nám. Míru 667,
tel: 518 321 881
(ukončení prodeje – čtvrtek 11.7. ve 14.00)


Předprodejní místa v Brně


Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382
(ukončení prodeje – pátek 12.7. v 18.00)

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770
(ukončení prodeje – sobota 13.7. v 15.00)

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015
(ukončení prodeje – pátek 12.7. ve 14.00)


Vstupenky můžete zakoupit také v online sítích


Vstupenky lze online zakoupit přes TICKETPORTAL


(ukončení prodeje – pátek 12.7. ve 12.00)


Vstupenky lze online zakoupit přes TISKETSTREAM


(ukončení prodeje – pátek 12.7. ve 12.00)


Vstupenky lze online zakoupit přes GIG


(ukončení prodeje – pátek 12.7. ve 12.00)


Vstupenky lze online zakoupit přes SMSTICKET


(ukončení prodeje – pátek 12.7. ve 12.00)


Vstupenky lze zakoupit v e-shopu BeatPoint na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.


(ukončení prodeje – středa 10.7. v 16.00)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:

1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je na základě Autorského zákona zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být stíháno trestněprávními prostředky.

3) Diváci budou u vchodu po předložení platné vstupenky (a odtržení kontrolního kuponu) opáskovaní samolepícím náramkem na zápěstí (jiná forma umístění náramku je nepřípustná). Náramek slouží jako označení umožňující divákům volný pohyb v prostoru pro ně vyhrazeném a jsou povinni ho nosit po celou dobu trvání koncertu (v případě permanentky celého festivalu).

4) Diváci jsou povinni i nadále nosit vstupenku při sobě a na požádání pořádkové služby u vchodu do prostoru hlediště ji předložit k namátkové kontrole. Vstupenka (samolepící náramek) je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
Pořádková služba je oprávněna provádět kontrolu zavazadel.
Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost doporučujeme nenosit s sebou do prostoru hlediště větší zavazadla.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Sdílet stránku: