Předprodej

PŘEDPRODEJ

Vážení přátelé,
po dlouhé úvaze a zvážení všech aspektů jsme se rozhodli,
že se Festival Slunce Strážnice 2021 neuskuteční.

Vzhledem k situaci s pandemií Covid-19
a výhledu dalšího vývoje,

jsme přesvědčeni, že nebude možné
v roce 2021 Festival Slunce Strážnice

v plánovaném rozsahu a kvalitě
programu uskutečnit.

Děkujeme Vám za přízeň i za pochopení.

Přejeme Vám v roce 2021 vše nejlepší,
pevné zdraví a doufáme,

že se s Vámi v budoucnu opět setkáme

Dr. Pavel Kopřiva
FT Records


Permanentky za akční cenu lze zakoupit v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.


Vstupenky lze online zakoupit přes TICKETPORTAL


Vstupenky lze online zakoupit přes GIG


Vstupenky lze online zakoupit přes SMSTICKET


Předprodej v prodejnách a online sítích
bude zahájen na jaře 2020


Předpokládaná předprodejní místa
v Jihomoravském kraji pro rok 2020


Strážnice, KD Strážničan, Veselská 1321
tel: 518 334 762

Strážnice, Hotel Strážnice, Předměstí 3
tel: 518 332 444

Břeclav, Městské muzeum a galerie Břeclav
Turistické informační centrum
Lichtenštejnský dům, U Tržiště 8
tel: 519 326 900

Hodonín, Informační centrum, Národní třída 36
tel: 518 351 437

Kyjov, Informační centrum, Svatoborská 26
tel: 518 323 484

Veselí nad Moravou, TIC Veselska, Panský dvůr
nám. Míru 667,
tel: 518 321 881


Předpokládaná předprodejní místa
v Brně pro rok 2020


Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015


Předpokládané předprodejní online sítě
pro rok 2020


Vstupenky lze online zakoupit přes TICKETPORTAL


Vstupenky lze online zakoupit přes TISKETSTREAM


Vstupenky lze online zakoupit přes GIG


Vstupenky lze online zakoupit přes SMSTICKET


Vstupenky lze zakoupit v e-shopu BeatPoint na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:

1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je na základě Autorského zákona zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být stíháno trestněprávními prostředky.

3) Diváci budou u vchodu po předložení platné vstupenky (a odtržení kontrolního kuponu) opáskováni samolepicím náramkem na zápěstí (jiná forma umístění náramku je nepřípustná). Náramek slouží jako označení umožňující divákům volný pohyb v prostoru pro ně vyhrazeném a jsou povinni ho nosit po celou dobu trvání koncertu (v případě permanentky celého festivalu).

4) Diváci jsou povinni i nadále nosit vstupenku při sobě a na požádání pořádkové služby u vchodu do prostoru hlediště ji předložit k namátkové kontrole. Vstupenka (samolepicí náramek) je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
Pořádková služba je oprávněna provádět kontrolu zavazadel.
Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost doporučujeme nenosit s sebou do prostoru hlediště větší zavazadla.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Sdílet stránku: