Program

PROGRAM

Festival Slunce Strážnice 2020
se uskuteční 10. a 11. července 2020


Účast na 21. ročníku
Festivalu Slunce Strážnice
přislíbili

HRADIŠŤAN
ŽALMAN & Spol.
IVAN MLÁDEK a Banjo Band

FRANTIŠEK NEDVĚD
ROMAN DRAGOUN
& His Angels
IVO JAHELKA
FOLK TEAM
POZDNÍ SBĚR
JAROSLAV SAMSON LENK

ŽAMBOŠI
ŠANY
PAVEL ČADEK
WBAND

VĚTRNO
a další …


Akce na permanentky

Pro příznivce
Festivalu Slunce Strážnice
jsme připravili tradiční akci
na permanentky za zvýhodněnou cenu.

Permanentka
na 2 festivalové dny
pátek a sobotu
10. a 11. července 2020
za 450,-Kč

Vstupenky za akční cenu
lze objednat na dobírku nebo k osobnímu odběru
prostřednictvím e-shopu BeatPoint
Akční permanentka

Zvýhodněná cena 450,- Kč platí do31.3.2020.


DĚKUJEME
všem divákům, kteří navštívili jubilejní 20. ročník
Festivalu Slunce Strážnice 2019.

Velký dík patří všem partnerům 
a mediálním partnerům za podporu.
Především Městu Strážnice,
Národnímu ústavu lidové kultury
Jihomoravskému kraji, bez jejichž pomoci
a finanční podpory by se festival nemohl uskutečnit.

S Vámi všemi se těšíme na viděnou
na 21. ročníku Festivalu Slunce Strážnice.

Pavel Kopřiva
FT Records


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:

1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je na základě Autorského zákona zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být stíháno trestněprávními prostředky.

3) Diváci budou u vchodu po předložení platné vstupenky (a odtržení kontrolního kuponu) opáskováni samolepicím náramkem na zápěstí (jiná forma umístění náramku je nepřípustná). Náramek slouží jako označení umožňující divákům volný pohyb v prostoru pro ně vyhrazeném a jsou povinni ho nosit po celou dobu trvání koncertu (v případě permanentky celého festivalu).

4) Diváci jsou povinni i nadále nosit vstupenku při sobě a na požádání pořádkové služby u vchodu do prostoru hlediště ji předložit k namátkové kontrole. Vstupenka (samolepicí náramek) je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
Pořádková služba je oprávněna provádět kontrolu zavazadel.
Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost doporučujeme nenosit s sebou do prostoru hlediště větší zavazadla.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

Sdílet stránku: