Vstupenka Brněnská Country fontána

360  320 

Není skladem

Katalogové číslo: 13-6-2020 Kategorie:
Sdílet stránku:

Popis

Vážení přátelé,
Brněnská Country fontána Řečkovice,
se v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR
o uvolňování opatření proti šíření nemoci Covid-19
v plánovaném termínu 13. 6. 2020 neuskuteční.

Nový termínu konání festivalu
je sobota 12. 6. 2021,
vstupenky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení i za přízeň
a těšíme se na setkání v roce 2021

Pavel Kopřiva
FT RecordsVšeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány Řečkovice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.