Brněnská Country fontána

BRNĚNSKÁ
COUNTRY FONTÁNA
ŘEČKOVICE

sobota 15. června 2019
areál “Bývalého pivovaru” ŘečkoviceVstupenky lze zakoupit přes náš e-shop BeatPoint

na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích

Vstupenky Brněnská Country fontána Řečkovice 2019


Vstupenky lze zakoupit v síti TICKETSTREAM

Vstupenky Brněnská Country fontána Řečkovice 2019


Předprodejní místa v Brně

Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

Media Club (Country Radio), Šumavská 15
tel: 601 330 837

Připravujeme další prodejní místa v Brně


Ceník vstupenek pro rok 2019

VSTUPENKA PŘEDPRODEJ NA MÍSTĚ
sobota 15.6.2019 300,-Kč 350,-Kč

Cena pro členy Klubu Country RadiaZTP 270,- Kč
pouze v brněnské pobočce Mudia Club (Country Radio)
a na místě.

Děti do 10 let zdarma.


Další připravovaná prodejní místa pro rok 2019

Připravovaná předprodejní místa v Brně

KC Semilasso – Music Café, Palackého třída 126,
tel: 720 996 281


Připravované předprodejní sítě

Vstupenky lze zakoupit v síti SMSTICKET


Vstupenky lze zakoupit v síti GIG


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány Řečkovice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 542 212 891 nebo ftrecords@ftrecords.cz


A aby nám ten rok rychleji ubíhal, 
máme pro Vás video připomínku
jak Brněnskou Country fontánu 2018 viděl
řečkovický místostarosta Oliver Pospíšil svým objektivem.


Sdílet stránku: