Brněnská Country fontána

BRNĚNSKÁ COUNTRY FONTÁNA ŘEČKOVICE


Vážení přátelé,
Brněnská Country fontána Řečkovice,
se v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR
o uvolňování opatření proti šíření nemoci Covid-19
v plánovaném termínu 13. 6. 2020 neuskuteční.

Termín konání festivalu
v příštím roce je 12. 6. 2021.

Děkujeme za pochopení i za přízeň
a těšíme se na setkání v roce 2021

Pavel Kopřiva
FT RecordsPředprodej vstupenek se připravuje


Ceník vstupenek

xxx,- Kč
v předprodeji

xxx,- Kč
Klub Country Radia
ZTP + ZTP-P
Pouze na místě a nebo na pobočce Country Radia

xxx,- Kč
prodej na místě

Děti do 10 let zdarma


Předprodejní místa a sítě

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

Media Club (Country Radio), Šumavská 15
tel: 601 330 837

Vstupenky lze zakoupit v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.

Vstupenky lze zakoupit online z pohodlí domova v sítích:

smsticket

 

 

 

Ticketportal

 

 

Ticketstream

 

 


Partneři Brněnské Country fontány Řečkovice


Country Radio
(http://www.countryradio.cz)TV BRNO 1
(http://www.tvbrno1.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány Řečkovice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
nebo ftrecords@ftrecords.cz


Sdílet stránku: