Brněnská Country fontána

BRNĚNSKÁ COUNTRY FONTÁNA ŘEČKOVICE


Děkujeme Všem návštěvníkům a partnerům
Brněnské Country fontány 2021
za účast a podporu
a těšíme se na viděnou v roce 2022

Dr. Pavel Kopřiva
FT Records


ČASOVÝ HARMONOGRAM
BRĚNSNSKÉ COUNTRY FONTÁNY
ŘEČKOVICE 2021

13.00
otevření festivalového areálu pro diváky

Věnujte prosím pozornost
hygienickým pravidlům
níže na této stránce!

15.00
HOBOES REVIVAL ALVA

16.00
NEZMAŘI

17.10
FOLK TEAM

18.30
EPYDEMYE

19.50
ROBERT KŘESŤAN & TRAPEŘI

21.20
MALINA BROTHERS


Návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu

Balíčky pro obnovení kulturního života 2021

Základní opatření platná pro návštěvníky v termínu konání Brněnské Country fontány 2021

 TNO = návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):
– 21 dní po 1. dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný, jinými slovy: tito lidé už nebudou muset být testovaní
– Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
– Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
– Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením
zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

  • Namátková kontrola zdravotního stavu (při podezření) na vstupu s měřením teploty
  • K ochraně dýchacích cest respirátor
  • Pouze usazení diváci – omezená kapacita míst
  • Dodržet vzdálenost 2 m mezi okrajem jeviště a prostorem pro návštěvníky
  • V místě konání bude v provozu stánek s občerstvením – dle pravidel pro stravovací služby – konzumace v hledišti je zakázána

TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ

Na místě bude k dispozici testovací stánek Podaných rukou.
Pokud nebudete mít potvrzení o testu, očkování či prodělané nemoci Covid19 – viz výše, budete si moci udělat “žvýkací” test přímo na místě.
Pro absolvování testu na místě si sebou vezměte občanský průkaz a kartičku pojišťovny – testování je zdarma v rámci pojištění!

Aktualizováno 8.6.2021 – sledujte další aktualizace!

POZOR
V případě zhoršení epidemiologické situace budou další kroky v rozvolňování zastaveny a opatření budou závislá na aktuálním vývoji epidemiologické situace!

Situace se může v průběhu času před konáním akce měnit – zlepšovat i zhoršovat. Sletujte náš web a facebook, kde budeme informace o akci a nastavených opatřeních průběžně aktualizovat!


Ceník vstupenek

Na místě budou od 13.00 v prodeji vstupenky,
které se uvolnily z rezervací pro partnery akce.

280,- Kč
Klub Country Radia
ZTP + ZTP-P
Pouze na místě

360,- Kč
prodej na místě

Děti do 10 let zdarma


Prodej vstupenek na místě

Na místě budou od 13.00 v prodeji vstupenky,
které se uvolnily z rezervací pro partnery akce.Partneři
Brněnské Country fontány
Řečkovice 2021

Statutární město Brno
(http://www.brno.cz)

Akce se koná za podpory statutárního města Brna


Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
(http://www.reckovice.brno.cz)

Akce se koná ve spolupráci s městskou částí
Brno – Řečkovice a Mokrá HoraCountry Radio
(http://www.countryradio.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


BRNĚNSKOU
COUNTRY FONTÁNU ŘEČKOVICE
pořádá MUDr. Pavel Kopřiva

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz


Sdílet stránku: