Brněnská Country fontána

BRNĚNSKÁ COUNTRY FONTÁNA ŘEČKOVICE


ČASOVÝ HARMONOGRAM
BRNĚNSKÉ COUNTRY FONTÁNY
ŘEČKOVICE 2022

14.00
otevření pokladny
a festivalového areálu pro diváky

15.00
ALFASRNEC

15.35
FOLK TEAM
speciální host
ROMAN DRAGOUN

16.45
JITKA VRBOVÁ

17.40
PACIFIK

18.50
MADALEN

19:50
POZDNÍ SBĚR

21.00
RANGERS – PLAVCI


Na místě budou k dispozici vstupenky
v dostatečném množství

370,- Kč
Prodej na místě

290,- Kč
Klub Country Radia
ZTP + ZTP-P

Děti do 10 let zdarma
v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkouCeník vstupenek

290,- Kč
Klub Country Radia
ZTP + ZTP-P
(pouze v předprodeji MEDIA CLUB a na místě)

330,- Kč
Předprodejní cena

370,- Kč
Prodej na místě

Děti do 10 let zdarma v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou


Předprodejní místa a sítě

TO JE BRNO
Panenská 1, tel: 513 039 035, 602 404 246
Po-Pá  9.00-13.30, 14.00-18.00
So, Ne a svátky  9.00-13.30, 14.00-18.00

MEDIA CLUB (Country Radio)
Šumavská 15, tel: 601 330 837
Po-Pá  9.00-15.00

STUDENT AGENCY
Dům pánů z Lipé – pokladna 4. patro
Nám. Svobody 17, tel: 539 000 952
Po-Pá  9.00-17.00

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM
Banskobystrická 37b, tel: 728 150 015
Po-Čt 9:00-12:00 13:00-17:00
Pá 9:00-14:00
So 9:00-11:00

E-shop BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Centru sužeb občanům v Brně – Řečkovicích.

SMSTICKET

 

 

 

TICKETPORTAL

TICKETSTREAM


Partneři
Brněnské Country fontány
Řečkovice 2022

Statutární město Brno
(http://www.brno.cz)

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna


Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
(http://www.reckovice.brno.cz)

Akce se koná ve spolupráci s městskou částí
Brno – Řečkovice a Mokrá HoraCountry Radio
(http://www.countryradio.cz)


OSA
(http://www.osa.cz)

Akce se koná za podpory Partnerství OSA


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


BRNĚNSKOU
COUNTRY FONTÁNU ŘEČKOVICE
pořádá FT Records s.r.o.

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz


Sdílet stránku: