Brněnská Country fontána

BRNĚNSKÁ COUNTRY FONTÁNA ŘEČKOVICE


Vstupenky zakoupené na zrušený ročník 2020
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
NA NOVÝ TERMÍN FESTIVALU 12.6.2021Návštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu

Balíčky pro obnovení kulturního života 2021

Základní opatření platná pro návštěvníky v termínu konání Brněnské Country fontány 2021

 TNO = návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):
– 14 dní od ukončeného očkování
– Do 90 dní od prodělání onemocnění COVID 19
– Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno

  • Kontrola zdravotního stavu na vstupu s měřením teploty
  • Evidence návštěvníků – emailová adresa nebo telefon
  • K ochraně dýchacích cest respirátor
  • Pouze usazení diváci – hlediště rozděleno na 2 sektory
  • Dodržet vzdálenost 2 m mezi okrajem jeviště a prostorem pro návštěvníky
  • V místě konání nebude v provozu stánek s občerstvením a nebude možné do areálu vnášet kelímky či sklenice s pitím.
    Vlastní občerstvení (svačina, uzavíratelné PET lahve apod.) je povoleno.

POZOR
V případě zhoršení epidemiologické situace budou další kroky v rozvolňování zastaveny a opatření budou závislá na aktuálním vývoji epidemiologické situace!

Situace se může v průběhu času před konáním akce měnit – zlepšovat i zhoršovat. Sletujte náš web a facebook, kde budeme informace o akci a nastavených opatřeních průběžně aktualizovat!


Ceník vstupenek

320,- Kč
v předprodeji

280,- Kč
Klub Country Radia
ZTP + ZTP-P
Pouze na místě

360,- Kč
prodej na místě

Děti do 10 let zdarma


Předprodejní sítě

Vstupenky lze zakoupit online z pohodlí domova v sítích

smsticket

 

 

 

Ticketportal

 

 

Ticketstream

 

 


Předprodejní místa

Aktuálně nelze v kamenných prodejnách
vstupenky na Brněnskou Country fontánu zakoupit!

Ověřujeme možnosti předprodejních míst!


Partneři
Brněnské Country fontány Řečkovice 2021

Statutární město Brno
(http://www.brno.cz)

Akce se koná za podpory statutárního města Brna


Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
(http://www.reckovice.brno.cz)

Akce se koná ve spolupráci s městskou částí
Brno – Řečkovice a Mokrá HoraCountry Radio
(http://www.countryradio.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnské Country fontány je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


BRNĚNSKOU
COUNTRY FONTÁNU ŘEČKOVICE
pořádá MUDr. Pavel Kopřiva

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz


Sdílet stránku: