Brněnská Country fontána

BRNĚNSKÁ
COUNTRY FONTÁNA
ŘEČKOVICE

15. června 2019


Brána areálu se divákům otevírá ve 14 hodin

15.00
BB COUNTRY

15.35
POZDNÍ SBĚR

16.35
STAN DA KAHUDA

17.40
NAĎA URBÁNKOVÁ
a BOKOMARA

19.00
FOLK TEAM

20.10
IVAN HLAS TRIO

21.30
FLERET


Pokladna festivalu
bude otevřena cca od 13.30

Cena vstupenky na místě
je 350 Kč

Cena vstupenky pro ZTP
a Klub Country Radia
je 270 Kč

Vstupenky za předprodejní cenu 300 Kč
můžete zakoupit ještě v sobotu dopoledne v předprodejích

Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770Předprodejní místa v Brně

Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

Media Club (Country Radio), Šumavská 15
tel: 601 330 837


Vstupenky lze zakoupit přes náš e-shop BeatPoint


na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích
Vstupenky Brněnská Country fontána Řečkovice 2019


Vstupenky lze zakoupit v síti TICKETPORTAL


Vstupenky Brněnská Country fontána Řečkovice 2019


Vstupenky lze zakoupit v síti TICKETSTREAM


Vstupenky Brněnská Country fontána Řečkovice 2019


Vstupenky lze zakoupit v síti GIG


Vstupenky Brněnská Country fontána Řečkovice 2019


Vstupenky lze zakoupit v síti SMSTICKET


Vstupenky Brněnská Country fontána Řečkovice 2019


Ceník vstupenek pro rok 2019

VSTUPENKA PŘEDPRODEJ NA MÍSTĚ
sobota 15.6.2019 300,-Kč 350,-Kč

Cena pro členy Klubu Country RadiaZTP 270,- Kč
pouze v brněnské pobočce Mudia Club (Country Radio)
a na místě.

Děti do 10 let zdarma.


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnské Country fontány Řečkovice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
nebo ftrecords@ftrecords.cz


Sdílet stránku: