Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFEST


Děkujeme všem návštěvníkům 9. brněnského Beatfestu
a těšíme se na setkání na jubilejním 10. brněnském Beatfestu.

Dr. Pavel Kopřiva – FT RecordsVYPRODÁNO


 1. března 2018 od 18 hodin
se v brněnském KC Semilasso
uskuteční 9. brněnský BEATfest
s podtitulem “PADESÁT PLUS”,
který bude věnovaný skupinám působícím
na domácí rockové scéně přes půl století.

PROGRES
SYNKOPY 61
THE PLASTIC PEOPLE
OF THE UNIVERSE
Janíček, Brabenec, Kvasnička,
Judl, Babka
GEORGE AND BEATOVENS
s Karlem Kahovcem
a Viktorem Sodomou
THE MADMEN


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 542 212 891 nebo ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: