Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFEST


11. brněnský BEATfest
VÝLET DO OSMDESÁTEK
se uskuteční 27. února 2020
v KC Semilasso
Palackého třída 126, Brno


Účast přislíbili

FUTURUM

KRAUSBERRY

LAURA A JEJÍ TYGŘI

FOLK TEAM
& MILOŠ MAKOVSKÝ

KRABAT
Křest CD

VÝLET


Ceník vstupenek

Stání v sále
(vstupenky k dospozici v předprodejí síti)

300,- Kč
Vánoční cena do 31.12.2019

350,- Kč
předprodej od 1.1.2020

400,- Kč
prodej na místě

Sezení na balkóně
(vstupenky pouze v e-shopu BeatPoint)

500,- Kč
předprodej

Kapacita míst k sezení je omezena!
Vstupenky jsou na místenky!


Předprodejní místa a sítě

Vstupenky na stání v sále
lze již zakoupit v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.

Vstupenky na sezení na balkóně
lze již zakoupit v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.


Předprodej vstupenek v brněnských předprodejích
a v online sítích zahájíme v nejbližších dnech

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

a v online sítích Ticketportal, smsticket a GIG


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
nebo ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: