Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFEST


Děkujeme Všem návštěvníkům a partnerům
Brněnského Beatfestu 2021
za účast a podporu
a těšíme se na viděnou v roce 2022

Dr. Pavel Kopřiva
FT RecordsNávštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu

Balíčky pro obnovení kulturního života 2021

Základní opatření platná pro návštěvníky v termínu konání 12. Brněnského Beatfestu 2021

  • TNO = návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):
    – návštěvník bude považován za očkovaného minimálně 14 dní po 2. dávce očkování, tedy nebude muset být testován
    – Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
    – Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadován
  • K ochraně dýchacích cest respirátor, ochrana dýchacích cest podle mimořádných opatření
  • Dodržet vzdálenost 2 m mezi okrajem jeviště a prostorem pro návštěvníky
  • V místě konání bude v provozu stánek s občerstvením – dle pravidel pro stravovací služby – konzumace v hledišti povolena

Aktualizováno 23.7.2021 – sledujte další aktualizace!

POZOR
Opatření budou závislá na aktuálním vývoji epidemiologické situace!

Situace se může v průběhu času před konáním akce měnit – zlepšovat i zhoršovat. Sletujte náš web a facebook, kde budeme informace o akci a nastavených opatřeních průběžně aktualizovat!


Předprodejní místa

TO JE BRNO
Panenská 1, tel: 513 039 035, 602 404 246
Po-Pá  9.00-13.30, 14.00-18.00
So, Ne a svátky  9.00-13.30, 14.00-18.00

Centrum služeb občanům
Banskobystrická 37b, tel: 728 150 015
Po 10:00 – 15:00
Út 10:00 – 15:00
St 10:00 – 17:00
Čt 10:00 – 15:00
Pá 10:00 – 14:00

Předprodejní sítě

E-shop BeatPoint
k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.

výdejní místo
Centrum služeb občanům
Banskobystrická 37b, tel: 728 150 015
Po 10:00 – 15:00
Út 10:00 – 15:00
St 10:00 – 17:00
Čt 10:00 – 15:00
Pá 10:00 – 14:00

smsticket

 

 

 

ticketportal


Ceník vstupenek

300,- Kč
předprodej

350,- Kč
prodej na místě

175,- Kč
ZTP pouze na místě


Partneři
Brněnského Beatfestu 2021

Statutární město Brno
(http://www.brno.cz)

Akce se koná za podpory statutárního města Brna


Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
(http://www.reckovice.brno.cz)

Akce se koná ve spolupráci s městskou částí
Brno – Řečkovice a Mokrá HoraRadio Beat
(http://www.radiobeat.cz)


OSA
(http://www.osa.cz)

Akce se koná za podpory Partnerství OSA


GLANC s.r.o.
Provozovatel KC Semilasso
a pořadatel koncertů našich i světových hvězd
(http://www.semilasso.cz)


Plakátovací plochy RENGL
(http://www.rengl.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


BRNĚNSKÝ BEATFEST
pořádá MUDr. Pavel Kopřiva

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: