Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFESTNávštěvníci jsou povinni dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertu

Balíčky pro obnovení kulturního života 2021


Vstupenky a předprodej připravujeme,
další informace zveřejníme v druhé půli května.


Ceník vstupenek

300,- Kč
předprodej

350,- Kč
prodej na místě


Předprodejní místa a sítě

Připravovaná prodejní místa:

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

E-shop BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.

smsticket
vstupenky k zakoupení z pohodlí domova

 

 

 

ticketportal
vstupenky k zakoupení z pohodlí domova

 

 


Partneři Brněnského Beatfestu


Radio Beat
(http://www.radiobeat.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


BRNĚNSKÝ BEATFEST
pořádá MUDr. Pavel Kopřiva

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: