Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFEST


DĚKUJEME
všem divákům, kteří navštívili
11. BRNĚNSKÝ BEATFET 2020

Velký dík patří všem partnerům 
a mediálním partnerům za podporu.
Především Radiu Beat,
Statutárnímu městu Brnu
a primátorce JUDr. Markétě Vaňkové

partnerství OSA, bez jejichž pomoci
a finanční podpory by se festival nemohl uskutečnit.

Pavel Kopřiva
FT Records


POŘADÍ VYSTUPUJÍCÍCH UMĚLCŮ
27. února od 18:00

FOLK TEAM & MILOŠ MAKOVSKÝ

LAURA A JEJÍ TYGŘI

FUTURUM

KRAUSBERRY

KRABAT

VÝLET

16:30 otevíráme divákům vstup do KC Semilasso
17:00 otevíráme divákům přístup do sálu a na balkón

Na 11. BRŇENSKÉM BEATFESTU
budou pokřtěna nová CD

MALÝ PRINC – POCTA OLDŘICHU VESELÉMU

KRABAT – 1984Ceník vstupenek

STÁNÍ V SÁLE
Koupit vstupenku v e-shopu BeatPoint
(vstupenky k dospozici také v předprodejní síti – viz níže)

350,- Kč
předprodej od 1.1.2020

400,- Kč
prodej na místě


Předprodejní místa a sítě

Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

KC Semilasso, Music Café, Palackého tř. 126
tel: 720 996 281

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

Vstupenky na stání v sále
lze zakoupit v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.

Vstupenky na stání v sále
lze zakoupit z pohodlí domova v online síti smsticket

 

 

 

Vstupenky na stání v sále
lze zakoupit z pohodlí domova v online síti Ticketportal

 

 

Vstupenky na sezení na balkóně
lze zakoupit pouze v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.


Partneři 11. Brněnského Beatfestu

11. brněnský Beatfest
se koná za podpory statutárního města Brna
a pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové.Radio Beat
(http://www.radiobeat.cz)


OSA
(http://www.osa.cz)TV BRNO 1
(http://www.tvbrno1.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
nebo ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: