Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFEST


12. BRNĚNSKÝ BEATFEST 2021
30 let FT Records

30. červenec 2021
Brno

Na přípravě festivalu stále pracujeme.
Další informace zveřejníme
až to současná situace dovolí.
Děkujeme za přízeň i za trpělivost.


Ceník vstupenek

STÁNÍ V SÁLE
xxx,- Kč
předprodej

xxx,- Kč
prodej na místě

SEZENÍ NA BALKÓNĚ
xxx,- Kč
předprodej

xxx,- Kč
prodej na místě

Bližší informace zveřejníme až to současná situace umožní


Předprodejní místa a sítě

Připravovaná prodejní místa:

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

KC Semilasso, Music Café, Palackého tř. 126
tel: 720 996 281

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

E-shop BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.

smsticket
vstupenky k zakoupení z pohodlí domova

 

 

 

ticketportal
vstupenky k zakoupení z pohodlí domova

 

 

Vstupenky na sezení na balkóně
lze zakoupit pouze v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.


Partneři Brněnského Beatfestu


Radio Beat
(http://www.radiobeat.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


BRNĚNSKÝ BEATFEST
pořádá MUDr. Pavel Kopřiva

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: