Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFESTVstupenky zakoupíte v našem e-shopu Beatpoint:

STÁNÍ V SÁLE


Vstupenka na stání na 10. brněnský Beatfest 28.2.2019

SEZENÍ NA BALKONĚ (pouze pře BeatPoint)


Vstupenka na sezení na 10. brněnský Beatfest 28.2.2019


Vstupenky na STÁNÍ V SÁLE zakoupíte v brněnských předprodejích:

Indies, Poštovská 2
tel: 542 218 382

Můj Vobchůdek, Podchod pod Hlavním nádržím, Nádražní 1
tel: 542 210 660

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

KC Semilasso – Music Café, Palackého třída 126
tel: 720 996 281

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 39a
tel: 728 150 015


Vstupenky na STÁNÍ V SÁLE
lze online zakoupit přes SMSTICKET


Vstupenka na stání na 10. brněnský Beatfest 28.2.2019


Vstupenky na STÁNÍ V SÁLE
lze online zakoupit přes GIG


Vstupenka na stání na 10. brněnský Beatfest 28.2.2019


Vstupenky na STÁNÍ V SÁLE
lze online zakoupit přes TICKETPORTAL


Vstupenka na stání na 10. brněnský Beatfest 28.2.2019


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 542 212 891 nebo ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: