Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFEST


Děkujeme Všem návštěvníkům a partnerům
14. Brněnského Beatfestu 2023
za účast a podporu
a těšíme se na viděnou v roce 2024Ceník vstupenek

Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje.
V den konání platí na pokladně festivalu cena na místě.


Předprodejní místa a sítě
Předprodej ukončen.

SMSTICKET

 

 


Předprodej ukončen.

CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM
Banskobystrická 37b, tel: 728 150 015
Po-Čt 9:00-12:00 13:00-17:00
Pá 9:00-14:00
So 9:00-11:00
Předprodej ukončen.

TO JE BRNO
Panenská 1, tel: 513 039 035, 602 404 246
Po-Pá  9.00-13.30, 14.00-18.00
So, Ne a svátky  9.00-13.30, 14.00-18.00
Předprodej ukončen.

STUDENT AGENCY
Dům pánů z Lipé – pokladna 4. patro
Nám. Svobody 17, tel: 539 000 952
Po-Pá  9.00-17.00
Předprodej ukončen.

KC SEMILASSO
Music Club Bar – Kavárna
Palackého tř. 126, tel: 720 996 281
Po-Pá  15.00-22.00
Předprodej ukončen.

TICKETPORTAL

Předprodej ukončen.


Videoklipy účinkujících

Krausberry – Poselství štěstí

Roman Dragoun and His Angels – Ve studiu SONO

Pumpa – O tom to může bejt

Kudla s Kapelou v Krabici – Stopy lidí


Partneři
Brněnského Beatfestu 2023


Statutární město Brno
(http://www.brno.cz)

Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna
a pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové


OSA
(http://www.osa.cz)

Akce se koná za podpory Partnerství OSARadio Beat
(http://www.radiobeat.cz)


GLANC s.r.o.
Provozovatel KC Semilasso
a pořadatel koncertů našich i světových hvězd
(http://www.semilasso.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Návštěvník Brněnského Beatfestu je povinen dodržovat protiepidemická a hygienická pravidla platná v době konání koncertů.
3) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.
10) Předprodej končí před dnem konání nebo doprodáním vstupenek uvolněných pořadatelem do předprodeje.
V den konání platí na pokladně festivalu cena na místě.


BRNĚNSKÝ BEATFEST
pořádá FT Records s.r.o.

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: