Brněnský BEATfest

BRNĚNSKÝ BEATFEST


12. BRNĚNSKÝ BEATFET 2021
30 let FT Records

23. dubna 2021
KC Semilasso, Brno

Na přípravě festivalu stále pracujeme,
počítáme i s možností náhradního termínu.
Další informace zveřejníme
dle vývoje situace v na přelomu ledna a února.


Ceník vstupenek

STÁNÍ V SÁLE
xxx,- Kč
předprodej

xxx,- Kč
prodej na místě

SEZENÍ NA BALKÓNĚ
xxx,- Kč
předprodej

xxx,- Kč
prodej na místě

Bližší informace zveřejníme
na přelomu listopadu a prosince 2020


Předprodejní místa a sítě

Připravovaná prodejní místa:

STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17
tel: 539 000 770

KC Semilasso, Music Café, Palackého tř. 126
tel: 720 996 281

Centrum služeb občanům, Banskobystrická 37b
tel: 728 150 015

E-shop BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.

smsticket
vstupenky k zakoupení z pohodlí domova

 

 

 

ticketportal
vstupenky k zakoupení z pohodlí domova

 

 

Vstupenky na sezení na balkóně
lze zakoupit pouze v e-shopu BeatPoint
na dobírku nebo k osobnímu odběru v Brně – Řečkovicích.


Partneři Brněnského Beatfestu


Radio Beat
(http://www.radiobeat.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Beatfestu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


BRNĚNSKÝ BEATFEST
pořádá MUDr. Pavel Kopřiva

Kontakt

MUDr. Pavel Kopřiva
Ředitel a hlavní dramaturg

Email: ftrecords@ftrecords.cz

Tomáš Frait
Produkce, dramaturgie, nabídky umělců

Tel: +420 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
Email: ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: