Folkové léto Řečkovice

FOLKOVÉ LÉTO ŘEČKOVICEBuďme k sobě ohleduplní
a vezměme si na koncert roušku

Vstup na koncerty Vám bude umožněn i bez roušky,
záleží na každém z nás  jak se sám rozhodne.

Mezi diváky Folkového léta Řečkovice
mohou být i lidé z rizikových skupin,
berte prosím naši výzvu jako doporučení
a nikoliv jako nařízení.

Plošné nošení roušek bylo k 1.7. zrušeno,
ale stále platí doporučení Ministerstva zdravotnictví
roušky na hromadných akcích nosit.


Partneři Folkového léta Řečkovice

Statutární město Brno
(http://www.brno.cz)

Akce se koná za podpory statutárního města Brna
a pod záštitou tajemníka magistrátu Ing. Olivera Pospíšila


Jihomoravský kraj
(http://www.kr-jihomoravsky.cz)

Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje


Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
(http://www.reckovice.brno.cz)

Akce se koná pod záštitou starosty městské části
Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marka Viskota


OSA
(http://www.osa.cz)

Akce se koná za podpory Partnerství OSA


Mediální partneři Folkového léta Řečkovice


Country Radio
(
http://www.countryradio.cz)
Radio Beat
(http://www.radiobeat.cz)Signál rádio
(http://www.signalradio.cz)TV BRNO 1
(http://www.tvbrno1.cz)


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu

1) Návštěvník Folkového léta Řečkovice je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
4) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
5) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
6) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.


Další informace na 604 270 639 (Po – Pá 9 – 17)
nebo ftrecords@ftrecords.cz

Sdílet stránku: