Vstupenky

VSTUPENKY

20. ročník

Festival Slunce Strážnice
12. a 13. července 2019


Prodloužená akce
na permanentky

Pro velký zájem, množství dotazů a námětů, kterými jste nás v posledních dnech zahrnuli, jsme se rozhodli prodloužit tradiční akci na permanentky na Festival Slunce Strážnice za zvýhodněnou cenu až do Velikonočního pondělí.

Zároveň jsme permanentky za akční cenu uvolnili nejen na BEATPOINT, ale i do předprodejních sítí TICKETPORTAL, TICKETSTREAM, GIG a SMSTICKET.

Permanentka
na 2 festivalové dny
pátek a sobotu
12. a 13. července 2019
za 400,-Kč

Vstupenky za akční cenu
lze objednat na dobírku nebo k osobnímu odběru
prostřednictvím e-shopu BeatPoint
Akční permanentka
Festival Slunce Strážnice 2019

a také v sítích

Ticketpotral
Akční permanentka
Festival Slunce Strážnice 2019

Ticketstream
Akční permanentka
Festival Slunce Strážnice 2019

GIG
Akční permanentka
Festival Slunce Strážnice 2019

SMSticket
Akční permanentka
Festival Slunce Strážnice 2019

Akce na permanentky končí
na Velikonoční pondělí 22.4.2019


Ceník vstupenek pro rok 2019

VSTUPENKA PŘEDPRODEJ NA MÍSTĚ
Pátek 12.7.2018 300,-Kč 400,-Kč
Sobota 13.7.2018 300,-Kč 400,-Kč
Permanentka
2 dny 12. a 13.7.
500,-Kč 600,-Kč

Pouze na místě:
* děti do 10 let zdarma
** ZTP-P držitel a doprovod za 50% ceny vstupného na místě
*** Ceny vstupenek v online sítích se mohou lišit dle servisních poplatků těchto prodejců


Kompletní přehled předprodejů
a předpokládaný čas ukončení prodeje
naleznete na stránce PŘEDPRODEJ


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:

1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je na základě Autorského zákona zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být stíháno trestněprávními prostředky.

3) Diváci budou u vchodu po předložení platné vstupenky (a odtržení kontrolního kuponu) opáskovaní samolepícím náramkem na zápěstí (jiná forma umístění náramku je nepřípustná). Náramek slouží jako označení umožňující divákům volný pohyb v prostoru pro ně vyhrazeném a jsou povinni ho nosit po celou dobu trvání koncertu (v případě permanentky celého festivalu).

4) Diváci jsou povinni i nadále nosit vstupenku při sobě a na požádání pořádkové služby u vchodu do prostoru hlediště ji předložit k namátkové kontrole. Vstupenka (samolepící náramek) je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
Pořádková služba je oprávněna provádět kontrolu zavazadel.
Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost doporučujeme nenosit s sebou do prostoru hlediště větší zavazadla.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

 

Sdílet stránku: