Vstupenky

VSTUPENKY

Vážení přátelé,
vzhledem k okolnostem posledních let, kdy se mnohé změnilo,
jsme se rozhodli ukončit pořádání Festivalu Slunce Strážnice.

Děkujeme příznivcům Festivalu Slunce Strážnice za 20 společně strávených let.

Poděkování patří také všem spolupracovníkům a partnerům festivalu,
bez jejichž pomoci by se festival nemohl konat.

Děkujeme městu Strážnice a Národnímu ústavu lidové kultury
za spolupráci a podporu.

Prožili jsme společně 20 krásných let a doufáme,
že se spolu budeme i v budoucnu potkávat na festivalech a koncertech

Dr. Pavel Kopřiva
FT Records


Ceník vstupenek pro rok 2020

VSTUPENKA PŘEDPRODEJ NA MÍSTĚ
Pátek 10.7.2020 350,-Kč 450,-Kč
Sobota 11.7.2020 350,-Kč 450,-Kč
Permanentka
2 dny 10. a 11.7.
550,-Kč 650,-Kč

Pouze na místě:
* děti do 10 let zdarma
** ZTP-P držitel a doprovod za 50% ceny vstupného na místě
*** Ceny vstupenek v online sítích se mohou lišit dle servisních poplatků těchto prodejců


Kompletní přehled připravovaných předprodejů
naleznete na stránce PŘEDPRODEJ


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:

1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.

2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je na základě Autorského zákona zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být stíháno trestněprávními prostředky.

3) Diváci budou u vchodu po předložení platné vstupenky (a odtržení kontrolního kuponu) opáskováni samolepicím náramkem na zápěstí (jiná forma umístění náramku je nepřípustná). Náramek slouží jako označení umožňující divákům volný pohyb v prostoru pro ně vyhrazeném a jsou povinni ho nosit po celou dobu trvání koncertu (v případě permanentky celého festivalu).

4) Diváci jsou povinni i nadále nosit vstupenku při sobě a na požádání pořádkové služby u vchodu do prostoru hlediště ji předložit k namátkové kontrole. Vstupenka (samolepicí náramek) je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.

5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
Pořádková služba je oprávněna provádět kontrolu zavazadel.
Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost doporučujeme nenosit s sebou do prostoru hlediště větší zavazadla.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.

7) Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.

8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena, a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.

9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

 

Sdílet stránku: